Iedereen met plezier meer te laten sporten en bewegen. Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken. Samen met lokale allianties van sportclubs en andere organisaties gaan wij dat realiseren.

Samen de ambities bepalen in jouw gemeente voor het lokale sportakkoord

Het lokale sportakkoord biedt ook jouw club kansen.

Meer bewegen met meer plezier

Het sportakkoord is een actieplan om met sport iedereen binnen de gemeente Leeuwarden meer te laten bewegen met meer plezier.

Leeuwarder ouderen in beweging

Bewegen is goed voor iedereen

Samen in beweging blijven met o.a walking football (wandel voetbal). Wil je meer bewegen?

Iedere Leeuwarder kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie