10 oktober 2022

Een netwerk van wandel- en hardlooproutes in Leeuwarden Zuid


Hoe krijg je meer verbondenheid tussen de inwoners van Goutum, Hempens Teerns, Zuiderburen en de Zuidlanden? En hoe krijg je die bewoners tegelijkertijd in beweging? Die vraag stond centraal bij meerdere dorpsbelangen en wijkpanels. Ze besloten de handen ineen te slaan en daaruit ontstond de Zuiderlooproute: een netwerk van wandel- en hardlooproutes door Leeuwarden Zuid.

Er zijn drie startpunten, namelijk bij de Techumerpleats in Techum, het Dorpsplein in Goutum en Markant in Zuiderburen vertelt Hans de Vries, één van de initiatiefnemers van de Zuiderlooproutes. “De startpunten zijn gemarkeerd met een informatiepaneel en er is een watertappunt. Langs de route vind je fitnesspleinen en langs het Van Harinxmakanaal is een intervaltraject gemarkeerd. De routes zijn in de openbare ruimte herkenbaar door wegdekpunaises en staan ook op de website www.zuiderlooproute.nl.” Stap je liever ergens anders op? Ook dat is geen probleem; je bepaalt zelf je route.

“Mijn tip voor mensen die ook een project willen starten is om het klein te houden. Van daaruit kun je doorontwikkelen en uitbreiden. Dat hebben we met de Zuiderlooproute ook gedaan. Er leefden veel ideeën, de ene nog grootser dan de ander, maar uiteindelijk besloten we het kleiner en behapbaarder te maken”, zegt Hans. De samenwerking met Lokaal Sportakkoord ervaart hij als heel prettig en constructief.

“De subsidie gebruiken we nu ook voor een spin-off project, namelijk het bouwen van het Platform Leeuwarden in Beweging, een website waar sporters en sportaanbieders
elkaar kunnen vinden.” Ook een idee om mensen in beweging te brengen? Wie weet kun je ook een bijdrage uit het Sportakkoord krijgen. Kijk hier hoe je dat doet.