3 oktober 2022

Kaatsveld als sport- en ontmoetingsplek voor de hele buurt

Midden in de Leeuwarder muziekwijk ligt het sportveld van Leeuwarder Kaatsclub (LKC) Sonnenborgh. Maar daar wordt niet alleen gekaatst. Het veld en de gebouwen worden ook gebruikt door de leerlingen van de Sint Thomasschool en de rest van de wijkbewoners. “Daarmee zijn wij volgens mij een schoolvoorbeeld van wat het Sportakkoord betekent”, zegt LKC- voorzitter Karel Nijman. “Ons terrein is er niet alleen voor onze sporters. Het is een beweeg- en ontmoetingsplek voor mensen van alle leeftijden uit de hele wijk geworden.”

Geslaagd project
“We werkten al een tijd samen met de Sint Thomasschool, toen het idee ontstond om het sportveld te gaan gebruiken als ontmoetingsplek voor de hele wijk. We hebben contact gezocht met wijkverenigingen, sportverenigingen en de bewoners van de seniorenflat. Op papier was het een geslaagd project, maar in praktijk is het natuurlijk afwachten of mensen er ook echt gebruik van gaan maken. Dat is absoluut gelukt. We hebben gezamenlijk iets neergezet en daardoor is het een succes.” De kaatsclub zit al sinds 1920 aan de Bachstraat. Maar dat het sportveld er is, is lang niet bij iedereen
bekend. “We horen soms van mensen die twee straten verderop wonen, dat ze niet wisten dat dit er ligt. Om ervoor te zorgen dat het veld echt onderdeel is van de buurt, is een deel van het veld openbaar terrein gemaakt. En daarmee voor iedereen toegankelijk.”

Nieuwe leden
De verbinding met de school en de wijk levert de kaatsclub regelmatig nieuwe leden op. “In Leeuwarden zijn 86 verschillende sportverenigingen, dus de keus is groot. Kaatsen is een toegankelijke sport, maar geen sport waar iedereen mee opgroeit zoals bijvoorbeeld voetbal. Dan is het mooi dat mensen uit de wijk door deze samenwerking bij ons aanhaken.” Met geld uit het Leeuwarder Sportakkoord is vooral klein materiaal aangeschaft. Van ballen en knikkertegels tot het aanschaffen van een betonnen tafeltennistafel. “Omdat ons project al vrij ver gevorderd was, hadden we op projectniveau geen ondersteuning meer nodig. De middelen die we wel hebben kunnen aanschaffen hebben wel een belangrijke bijdrage aan het gebruik van het plein gegeven. Dit draagt erg veel bij aan het kleur geven aan het project. Deze is hierdoor nog breder gedragen en juist dat draagt bij aan het succes.”

Ook een idee om mensen in beweging te brengen? Wie weet kun je ook een bijdrage uit het Sportakkoord krijgen. Kijk hier hoe je dat doet.