Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Toenmalig Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop ze de komende jaren voortgang willen boeken. Deze ambities zijn:

  • Inclusief sporten & bewegen;
  • Duurzame sportinfrastructuur;
  • Vitale sport- en beweegaanbieders;
  • Positieve sportcultuur;
  • Vaardig in bewegen;
  • ‘Topsport die inspireert’.

Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hun eigen sportakkoorden ontwikkelen en die ook uitvoeren. In zo’n lokaal/regionaal sportakkoord maken lokale partijen afspraken over hoe zij met elkaar hun eigen ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken. De gemeente Leeuwarden is één van de gemeenten die dat heeft gedaan. Inmiddels is vanaf 1 januari 2023 het Sportakkoord 2.0 van kracht.

Het ministerie heeft geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het sportakkoord. Hoeveel geld er is voor een gemeente, hangt onder meer af van het aantal inwoners.