bvSPORT


bv SPORT beheert en exploiteert de sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden. Daarnaast voert bv SPORT het sportstimuleringsbeleid van de gemeente uit met het team buurtsportcoaches. De ruim 150 medewerkers van bv SPORT doen er alles aan om alle sportfaciliteiten in optimale conditie te houden, maar daarnaast zijn ze ook actief bezig om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken. Want sporten, daar wordt toch iedereen blij van?