Criteria


 • Aanvraag draagt bij aan de ambitie, doelstellingen en thema’s van het Lokaal Sportakkoord
 • Aanvraag wordt door meerdere organisaties ingediend
 • Bij het thema ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ heeft er afstemming plaats gevonden met de Adviseur Lokale Sport
 • Klein materiaal kan wel aangevraagd worden, hardware kan niet aangevraagd worden
 • De gemaakte uren worden (deels) vergoed. Er dient altijd te worden samengewerkt met de buurtsportcoach van BV Sport
 • Aanvraag moet met het format en (gevraagd) bijlagen ingediend worden voor 31 december 2023.
 • Project is goed overdraagbaar (naar andere organisaties/situaties)
 • Co financiering is een pré (geld of tijd)
 • Actieve bijdrage leveren aan monitoring en evaluatie
 • Zijn er andere subsidies mogelijk?
 • Ieder kwartaal wordt de voortgang gedeeld met de Fanclub.
 • Op verzoek wordt informatie over het project verstrekt dat op de website van het Lokale Sportakkoord gedeeld kan worden.
 • Namens de Fanclub is bv SPORT belast met het beheer, uitkeren en (laten) geven van verantwoording over het besteedde budget. Wanneer een projectaanvraag gehonoreerd wordt, wordt er op initiatief van bv SPORT tussen de betreffende aanvrager en bv SPORT een overeenkomst afgesloten voor wat betreft de uitkering van het toegekende budget.
 • de aanvraag kan worden ingediend via onderstaand contactformulier
Aanvraagformulier project Lokaal Sportakkoord
Aanvraagformulier project Lokaal Sportakkoord

Informatie activiteit

Sportverenigingen, bv SPORT
Maximale uploadgrootte: 104.86MB
Afstemming met Adviseur Lokale Sport
Maximale uploadgrootte: 104.86MB
Co financiering

Aanvraagformulier project Lokaal Sportakkoord (downloaden)

Mocht je liever je aanvraag via de e-mail of post versturen? Dat kan. Download hier het aanvraagformulier. Vul het in en mail dit samen met je projectplan en de begroting naar sportontwikkeling@bvsport.nl of stuur het op naar: bv SPORT, Kalverdijkje 78, 8924 JJ  Leeuwarden