Gemeente Leeuwarden


Gezondheid is een belangrijke basis voor een gelukkig en actief leven. Helaas zijn er grote gezondheidsverschillen tussen mensen, vaak bepaald door opleidingsniveau, sociaal-economische status of woonplaats. Die verschillen willen we als gemeente Leeuwarden verkleinen, het liefst zo vroeg mogelijk in iemands leven. Daarbij zien we sport en bewegen als belangrijk middel om gezondheidsachterstanden in te lopen. Sport draagt bij aan de positieve gezondheid van onze inwoners.