Wat we willen bereiken


Met het sportakkoord willen we een aantal dingen bereiken.

Sporten en bewegen voor iedereen

Lekker sporten en bewegen lijkt zo gewoon, maar dat is het niet altijd voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, mensen met een laag inkomen of mensen met een migratieachtergrond. Dat willen we veranderen. Sporten en bewegen is voor alle inwoners van de gemeente Leeuwarden. We zetten in op lokale samenwerking tussen sport, zorg en buurt. En zoeken de verbinding met andere initiatieven. Zo willen we kinderen en volwassenen die weinig bewegen in beweging brengen. Iedereen moet zich aan kunnen sluiten bij een vereniging. En als dat niet lukt door bijvoorbeeld te weinig geld, dan zoeken we ook daar een oplossing voor.

Bewegen kan overal

Sportverenigingen en andere organisaties die zich bezig houden met bewegen, zijn heel belangrijk. Zij kunnen mensen in beweging krijgen. We gaan de vrijwilligers bij die verenigingen helpen. Door hen cursussen aan te bieden bijvoorbeeld. En door samenwerking tussen verschillende verenigingen en organisaties te stimuleren.

Steun voor sportverenigingen en andere organisaties

Sportverenigingen en andere organisaties die zich bezig houden met bewegen, zijn heel belangrijk. Zij kunnen mensen in beweging krijgen. We gaan de vrijwilligers bij die verenigingen helpen. Door hen cursussen aan te bieden bijvoorbeeld. En door samenwerking tussen verschillende verenigingen en organisaties te stimuleren.

Gezond Opgroeien

Bewegen helpt je gezond te worden en te blijven. Het is slim om daar al op jonge leeftijd mee te beginnen. Wie jong begint met sporten en bewegen en daar plezier aan beleeft, blijft dat zijn hele leven doen. Bewegen verbetert de conditie en helpt overgewicht tegen te gaan. Het is ook goed voor het zelfvertrouwen van kinderen. Daarnaast komen kinderen tijdens het sporten in contact met andere kinderen.