Sporten en bewegen voor iedereen


Lekker sporten en bewegen lijkt zo gewoon, maar dat is het niet altijd voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, mensen met een laag inkomen of mensen met een migratieachtergrond. Dat willen we veranderen. Sporten en bewegen is voor alle inwoners van de gemeente Leeuwarden.   We zetten in op lokale samenwerking tussen sport, zorg en buurt. En zoeken de verbinding met andere initiatieven. Zo willen we kinderen en volwassenen die weinig bewegen in beweging brengen. Iedereen moet zich aan kunnen sluiten bij een vereniging. En als dat niet lukt door bijvoorbeeld te weinig geld, dan zoeken we ook daar een oplossing voor.