Inclusief sporten en bewegen


Lekker sporten en bewegen. Ongeveer 56%* van de inwoners van de gemeente Leeuwarden van 19 jaar en ouder voldoet aan de beweegrichtlijnen en 51%*** sport wekelijks. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dit is het niet altijd voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, mensen met een laag inkomen of mensen met een migratieachtergrond. Zij ervaren soms of vaak belemmeringen om te gaan sporten en bewegen. En dit terwijl het belang van bewegen voor deze mensen vaak nog groter is dan voor mensen die deze belemmeringen niet ervaren. Een actief leven draagt namelijk bij aan onze gezondheid en mee doen in de maatschappij.

Doelstellingen

• De verschillende organisaties weten elkaar te vinden, werken naar behoefte samen en zorgen ervoor dat vraag een aanbod goed op elkaar aansluit.

• Voldoende deskundige ondersteuning voor speci eke doelgroepen vanuit organisaties en verenigingen.
• De randvoorwaarden voor inclusief sporten en bewegen zijn verbeterd. Hierbij rekening houdend met de volgende onderdelen:

– Sociale toegankelijkheid; iedereen voelt zich welkom in de sport.
– Praktische toegankelijkheid van accommodaties en de (beweegvriendelijke) omgeving.

– Financiële toegankelijkheid; waar nanciële drempels bestaan deze zoveel mogelijk proberen weg te nemen.

Wat gaan we doen

We willen dat iedereen plezier beweegt aan sporten en bewegen, ook de kwetsbare groepen. Daarom zetten we in op lokale samenwerking tussen sport, zorg en buurt. En wordt de verbinding gezocht met andere initiatieven. Het is ook van belang dat het huidige aanbod in kaart wordt gebracht. Daarnaast willen we sportaanbieders enthousiasmeren en stimuleren om aanbod te ontwikkelen en/of uit te breiden.

Feiten en cijfers

• 56% van de volwassenen (en ouderen) in Leeuwarden beweegt voldoende*
• 36% van de inwoners van Leeuwarden heeft één of meer langdurige ziekten of aandoeningen**
• 49% van de inwoners sport minder dan 1 keer per week (niet sporter)***
• 48.3% van de volwassenen (en ouderen) in Leeuwarden heeft overgewicht***

(bron; *www.volksgezondheidenzorg.info, **www.fsp.nl , ***www.waarstaatjegemeente.nl)