Buurtsportcoaches


In elke wijk, elke buurt en elk dorp in de gemeente Leeuwarden is een buurtsportcoach van bv SPORT actief. De buurtsportcoach vertaalt dat wat de inwoners uit de buurt graag willen, naar een plan om dat uit te voeren. De buurtsportcoach werkt samen met verschillende partijen. Het doel is een gezonde en sportieve buurt te realiseren, waar de verschillende partijen elkaar goed weten te vinden. Partijen in de buurt zijn bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen, zorginstellingen, wijkteams en het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op de website van bv SPORT.