Over het Sportakkoord


Met het Sportakkoord Leeuwarden willen we bereiken dat iedereen, en dan bedoelen we écht iedereen, plezier in sport en bewegen heeft. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau.

Stimuleren om meer te sporten en bewegen
We activeren inwoners in onze gemeente en stimuleren hen, jong en oud, om meer te sporten en bewegen. En dat doen we samen! Sportverenigingen en andere organisaties die zich bezig houden met bewegen, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en overheid bundelen de krachten.

Sporten en bewegen toegankelijk maken
We nemen drempels weg en maken sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk. We haken aan bij bestaande initiatieven en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren. Samen werken we aan een omgeving waar iedereen gezond en sportief kan opgroeien, waar niemand aan de kant staat, waar we naar elkaar omkijken en waar sterke en vitale sport- en beweegaanbieders zorgen voor ontmoeting en ontspanning. Kortom; samen bewegen we naar een gezonde gemeente!

Financiële bijdrage
Om iets te kunnen organiseren is er geld nodig. Daarom stelt de gemeente Leeuwarden geld beschikbaar voor organisaties of inwoners met een goed idee om mensen in beweging te krijgen. Heb jij een goed idee? Stuur dat dan in!

Wil je meer weten over het Sportakkoord? Kijk dan het filmpje hieronder:

Let op, het filmpje richt zich vooral op (sport)clubs, maar ook inwoners kunnen hun idee in sturen.