Ons sportakkoord


Met het Sportakkoord Leeuwarden willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen heeft. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau.

We activeren inwoners in onze gemeente en stimuleren hen om meer te sporten en bewegen. En dat doen we samen! Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en overheid bundelen de krachten. We leggen verbindingen in en tussen de dorpen/kernen, maar pakken zaken ook gemeente breed op. We zorgen dat iedereen, van jong tot oud, meedoet.

We nemen drempels weg en maken sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk. We haken aan bij bestaande initiatieven en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren. Samen werken we aan een omgeving waar iedereen gezond en sportief kan opgroeien, waar niemand aan de kant staat, waar we naar elkaar omkijken en waar sterke en vitale sport- en beweegaanbieders zorgen voor ontmoeting en ontspanning. Kortom; samen bewegen we naar een gezonde gemeente!

Om dit te kunnen realiseren hebben we samen een aantal belangrijke ambities benoemd. Ambities waar we, de komende jaren, samen mee aan de slag gaan. De ambities zijn uitgewerkt in de volgende thema’s:

Gezond Opgroeien
Inclusief Sporten en Bewegen

Vitale sport- en beweegaanbieders
Bewegen in de openbare ruimte

Vervolgens zijn er per thema een aantal doelstellingen en verschillende concrete acties benoemd.

Looptijd Sportakkoord Leeuwarden

Het Sportakkoord Leeuwarden heeft in ieder geval een looptijd tot en met 2023. Ieder jaar wordt het Sportakkoord Leeuwarden geëvalueerd. Er wordt gekeken of de ambities nog aansluiten bij de lokale situatie. Daarnaast worden de verschillende acties aangescherpt en/of aangevuld. Op deze manier blijft het Sportakkoord Leeuwarden actueel en voldoen aan de wensen en behoeften van de inwoners.

Documenten