Bewegen in openbare ruimten


Een (multi)functionele en duurzame sport- en beweeginfrastructuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan het in beweging brengen van onze inwoners. Sportaccommodaties en -parken moeten daarom open, betaalbaar, toegankelijk voor alle inwoners en multifunctioneel te gebruiken zijn. Maar ook onze openbare ruimte kunnen we zo inrichten, dat meer mensen worden verleid tot bewegen. Steeds meer mensen maken namelijk gebruik van de openbare ruimte om hierin te sporten en te bewegen. Daarmee kan een beweegvriendelijke omgeving een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl.

Doelstellingen

• De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de leefomgeving in de wijken en dorpen wordt verhoogd.
• Sportaccommodaties worden ingezet als beweegvriendelijke openbare ruimte en andersom.

• Goede afstemming en samenwerking tussen
de partijen die betrokken zijn bij de inrichting en ontwikkeling van de beweegomgeving (met extra aandacht voor de activering).

Wat gaan we doen?

We willen de verschillende organisaties in de wijk inspireren en stimuleren om meer gebruik te maken van de openbare ruimte. Dit doen we door goede voorbeelden te delen ter inspiratie. Daarnaast sluiten we aan bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie.

Feiten en cijfers

• In Leeuwarden scoren we een 2.7 (vijfpuntsschaal) op de mate waarin we onze omgeving beweegvriendelijk vinden*
• Het aantal sportvoorzieningen per 10.000 inwoners bedraagt 21.8*
• 66% van de inwoners is tevreden over de speelvoorzieningen**
• 69% van de inwoners is tevreden over de sportvoorzieningen**

(bron; *www.volksgezondheidenzorg.info, **waarstaatjegemeente.nl)