Vitale sport en beweegaanbieders


Onze sport- en beweegaanbieders zijn belangrijke spelers in het sportakkoord. Er zit veel kracht en energie bij sport- en beweegaanbieders; alleen wordt er steeds meer van hen gevraagd. Ze hebben enerzijds te maken met vrijwilligers-, kader-, en bestuurders-problematiek en anderzijds met dalende ledenaantallen. Maar ook uitdagingen als krimp, vergrijzing, individualisering, digitalisering en een veranderende behoefte van de ‘sportconsument’ maken het voor sport- en beweegaanbieders moeilijk om voort te (blijven) bestaan.

Om op deze ontwikkelingen in te spelen is een sterke basis nodig, waarbij uit wordt gegaan van de eigen kracht van de sport- en beweegaanbieders. Op die manier kunnen zij inspelen op de toekomst.

Doelstellingen

• Samenwerking tussen sportaanbieders onderling en met maatschappelijke organisaties in een dorp/wijk bevorderen.
• Het vergroten van de professionaliteit en maatschappelijk ondernemerschap bij sportaanbieders.
• Stimuleren van programma’s voor het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid bij de sportclub.
• Het begeleiden van sportclubs bij de ontwikkeling naar een vitale en/of open club. Met aandacht voor bestuurlijk en technisch kader.

Wat gaan we doen?

Ons doel is om sportaanbieders toekomstbestendig te maken. Dit willen we onder andere realiseren door verschillende bijscholingen, cursussen en trajectbegeleidingen te organiseren. Er zal gestart worden met het thema “vrijwilligersbeleid”. Daarnaast willen we de samenwerking tussen de verschillende organisaties (op lokaal niveau) stimuleren. Een aantal verenigingen op meerdere sportparken onderzoeken hoe de multifunctionele inzetbaarheid vergroot kan worden.

Feiten en cijfers