17 december 2020

Project LKC: Kaatsmuur

De realisatie van de eerste kaatsmuur in Leeuwarden als belangrijke impuls voor de kaatssport in Leeuwarden. Mede hierdoor het ontwikkelen van een duurzame samenwerking tussen kaatsvereniging, school en wijk

Het creëren van openbaar toegankelijke speel- en sportmogelijkheden en activiteiten voor en met kinderen en bewoners uit de buurt. Het creëren van een ontmoetingsplek voor de buurt, met als doel: Het vergroten van de leefbaarheid, verbinding binnen de wijk