29 januari 2021

Criteria aanvraag

 • De aanvraag draagt bij aan de ambitie, doelstellingen en thema’s van het Lokaal Sportakkoord
 • Aanvraag wordt door meerdere organisaties ingediend
 • Bij het thema ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ heeft er afstemming plaats gevonden met de Adviseur
  Lokale Sport
 • Klein materiaal kan wel aangevraagd worden, hardware kan niet aangevraagd worden
 • De gemaakte uren worden (deels) vergoed. Er dient altijd te worden samengewerkt met de buurtsportcoach van BV Sport
 • Aanvraag moet met het format en (gevraagd) bijlagen ingediend worden voor 31 december 2021.
 • Project is goed overdraagbaar (naar andere organisaties/situaties)
 • Co financiering is een pré (geld of tijd)
 • Actieve bijdrage leveren aan monitoring en evaluatie
 • Zijn er andere subsidies mogelijk?
 • Ieder kwartaal wordt de voortgang gedeeld met de Fanclub.
 • Op verzoek wordt informatie over het project verstrekt dat op de website van het Lokale Sportakkoord gedeeld kan worden.
 • Namens de Fanclub is bv SPORT belast met het beheer, uitkeren en (laten) geven van verantwoording over het besteedde budget. Wanneer een projectaanvraag gehonoreerd wordt, wordt er op initiatief van bv SPORT tussen de betreffende aanvrager en bv SPORT een overeenkomst afgesloten voor wat betreft de uitkering van het toegekende budget.
 • de aanvraag kan worden ingediend via onderstaand contactformulier

Aanvraagformulier project Lokaal sportakkoord

Aanvraagformulier project Lokaal Sportakkoord (oud)

Informatie activiteit

Sportverenigingen, bv SPORT

Maximum file size: 104.86MB

Afstemming met Adviseur Lokale Sport

Maximum file size: 104.86MB

Co financiering