30 maart 2022

Project: Judo in Zuid Leeuwarden

Het structureel aanbieden van een blijvend sportaanbod ik de wijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd in de vorm van Judo . In de wijken Goutum Sùd, echum en Wiarda