Uitvoeringsbudget


Hoeveel budget er beschikbaar is voor uw gemeente hangt af van het inwoneraantal 1 januari 2019. Hiervoor geldt de volgende verdeling:

Uitvoeringsbudget per jaar voor gemeenten tot:

  • 20.000 inwoners: € 10.000,-
  • 40.000 inwoners: € 20.000,-
  • 60.000 inwoners: € 30.000,-
  • 80.000 inwoners: € 40.000,-
  • 100.000 inwoners: € 50.000,-
  • 130.000 inwoners: € 60.000,-
  • 200.000 inwoners: € 80.000,-
  • 225.000 inwoners: € 120.000,-
  • Groter dan 225.000 inwoners: € 200.000,-