Lage inkomensbuurten


Mensen met een zogenoemde lage SES (sociaal economische status) bewegen minder dan mensen met een hoge SES. Hoe komt dat? Wat belemmert hen en wat motiveert deze groep juist wél? En: hoe kunnen we drempels voor hen wegnemen? Het RIVM zette het op een rij.