Buurtsportcoach bv SPORT


De buurtsportcoaches zijn de linking pin in de BOS-driehoek waarbij ze het gezicht in de wijk zijn en als zodanig goed in staat zijn om de verschillende onderdelen (buurt, onderwijs, sportvereniging) met elkaar te verbinden.

De kernwoorden die bij onze sportprofessionals passen zijn: ondernemer/ondernemend, verbinder/verbindend, procesondersteuner/ proces ondersteunend, samenwerkingen stimuleren en aanjager/inspirator.

Onze sportprofessionals zijn niet louter (of zelfs geen) projectleiders die enkel sturen op projectresultaten, maar zij beïnvloeden processen en zorgen ervoor dat er wordt samengewerkt bij het realiseren van ambities en maatschappelijke opgaven.