12 mei 2020

Rapportage

Aangepast sportprotocol nu ook volwassen vanaf 19 jaar vanaf 11 mei buiten samen mogen sporten

Zoals we vorige woensdag van premier Rutte hebben gehoord mogen naast kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, ook volwassenen vanaf 19 jaar vanaf 11 mei samen buiten trainen. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, voor de kinderen en jeugd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders.

De VSG, sportbonden, NOC*NSF hebben in samenwerking met VWS en RIVM het bestaande sportprotocol aangepast. Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.